spzozprzeciszow.pl

| A A A

Dostępność

Wstęp deklaracji.
SPZOZ w Przeciszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony informacyjnej https://spzozprzeciszow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej https://spzozprzeciszow.pl 


Dane teleadresowe jednostki:
SPZOZ w Przeciszowie ul. Długa 4, 32-641 Przeciszów

tel. 33 841 32 78
email:biuro@spzozprzeciszow.pl
Adres strony internetowej podmiotu: https://spzozprzeciszow.pl
Data sporządzenia aktualizacji:2021-03-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03
Data publikacji strony internetowej: 2019-04-11 Strona informacyjna https://spzozprzeciszow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zakładu,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zakładu

Ułatwienia na stronie informacyjnej https://spzozprzeciszow.pl
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • Skiplinki

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Alicja Malta
e-mail: biuro@spzozprzeciszow.pl 
Telefon: 33 841 32 78

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna
Siedziba Zakładu częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
W zakresie dostępności architektonicznej zapewniamy:
  1. możliwość obsługi osób na wózku inwalidzkim,
  2. budynek posiada miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych,
  3. wewnątrz budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Obsługa w gabinetach lekarskich na parterze jest zapewniona przez podjazdy dla niepełnosprawnych. 
Zapewnienie komunikacji z Zakładem w sprawach administracyjnych na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik Zakładu schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies